La nivelul județului Giurgiu funcționează 66 unități de învățământ primar și gimnazial unde activează 1.759 cadre didactice și 13 unități de învățământ liceal, unde sunt 447 cadre didactice.

Populația școlară pe niveluri de educație (inclusiv învățământul particular)

Județul Giurgiu

2005

-

2006

2006

-

2007

2007

-

2008

2008

-

2009

2009

-

2010

2010

-

2011

2011

-

2012

Învățământul

preșcolar

6755

6990

7160

7099

7107

6973

6959

Învățământul

primar

13697

13251

12268

12167

12015

11772

11563

Învățământul

gimnazial

12781

12839

13332

13050

12794

12349

11486

Învățământul special (cls. I-

VIII)

109

96

86

83

91

103

102

Învățământul liceal

5877

6042

6057

6106

6512

7118

7704

Învățământul profesional și de ucenici

2101

1920

1765

1756

1130

604

153

Învățământul postliceal și de

maiștri

90

183

308

414

534

560

572

Învățământul superior

269

109

-

-

-

-


Sursa: Institutul Național de Statistică (www.giurgiu.insse.ro)

Calitatea și gradul de acoperire al serviciilor educaționale reprezintă două condiții esențiale pentru asigurarea unui nivel ridicat de pregătire a resurselor umane în contextul unui demers de dezvoltare sustenabilă a județului.

Acțiunile propuse în acest sens de autoritățile administrației giurgiuvene se referă pe de o parte la îmbunătățirea infrastructurii de educație și pe de altă parte la dezvoltarea de programe de atragere și menținere a elevilor în instituțiile de învățământ, în special în mediul rural.

Pe lângă acestea, existența unei disproporții între numărul de elevi înscriși în școlile profesionale și numărul de cadre didactice care activează în cadrul acestora reprezintă una dintre problemele specifice cu care se confruntă județul Giurgiu. Dezvoltarea de programe de facilitare a încadrării absolvenților din școlile profesionale pe piața muncii reprezintă o modalitate prin care această situație ar putea fi simțitor îmbunătățită.

În municipiul Giurgiu, învățământul preșcolar se desfășoară în 10 grădinițe, din care 6 cu program normal și 4 cu program prelungit. Acestea sunt:

 • Grădinița cu program normal nr. 6, arondată la Grădinița Prichindeii;
 • Grădinița cu program normal nr. 3;
 • Grădinița cu program normal nr. 7;
 • Grădinița cu program normal nr. 8 Gorneni;
 • Grădinița cu program normal nr. 8 Cărămidari;
 • Grădinița cu program normal nr. 9;
 • Grădinița cu program prelungit „Prichindeii”;
 • Grădinița cu program prelungit „Scufița Roție”;
 • Grădinița cu program prelungit „Căsuța Fermecată”;
 • Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”.

Învățământul primar și gimnazial este organizat în 10 unități școlare, după cum urmează:

 • Școala gimnazială „Sf. Gheorghe”;
 • Școala gimnazială „Mircea cel Bătrân”;
 • Școala gimnazială „Mihai Eminescu”;
 • Școala gimnazială „Savin Popescu”;
 • Școala gimnazială „Academician Marin Voiculescu”;
 • Școala gimnazială nr. 3;
 • Școala gimnazială nr. 5;
 • Școala gimnazială nr. 7;
 • Școala gimnazială nr.

În municipiul Giurgiu există următoarele colegii naționale, licee și grupuri școlare:

 • Colegiul Național „Ion Maiorescu” înființat în 4 noiembrie 1869 ca Gimnaziul „Ion Maiorescu”;
 • Liceul Teoretic „Tudor Vianu” înființat în septembrie 1964 ca liceu teoretic;
 • Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” înființat în 1948 ca Școală Medie Tehnică - Edilitară și Lucrări Comunale;
 • Liceul Tehnologic „Ion Barbu” (Liceul Economic) înființat în 1966 datorită profesorului de științe economice Valter Costea, devine în primii ani de existență al doilea liceu de profil din țară;
 • Liceul Tehnologic „Miron Nicolescu” înființat în 1978 ca urmare a nevoii de tehnicicieni și muncitori calificați în domeniul chimiei;
 • Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” format inițial din patru școli profesionale în 1951, se transformă în Grupul Școlar de Marină, iar în anii 1980 - 1989 în Liceul Industrial de Marină;
 • Seminarul Teologic Ortodox „Teoctist Patriarhul” înființat în 1996;
 • Liceul Tehnologic;
 • Școala de Muzică și Arte Plastice „Victor Karpis” înființată în anul

Pe lângă învățământul de stat, în muncipiul Giurgiu mai funcționează, din anul 1990, și o școală sanitară privată - Școala Postliceală Sanitară Giurgiu care pregătește asistenți medicali, specializarea medicină generală, fiind prima școală cu acest profil înființată în județul Giurgiu.

În plus, la Giurgiu există una dintre cele două secții ale Colegiului Universitar Româno - Bulgar BRIE, înființat cu sprijinul Conferinței Rectorilor din Germania. BRIE (Centrul European Inter-Universitar Româno - Bulgar) este un parteneriat româno-bulgar format din Departamentul BRIE Giurgiu al Academiei de Studii Economice din București și Centrul BRIE a Univesității „Anghel Kancev” din Ruse, cu implicarea unor universități partenere din Germania. BRIE organizează programele de master internaționale: Studii europene și cooperare regională și Studii europene și administrație publică cu o durată de patru semestre, limbile de predare fiind engleza și germana.