Nume și Prenume: CIOCARLIE MARIAN

-    NR. TELEFON: 0769 095 996

-    LICEUL "UDRISTE NASTUREL" HOTARELE

ATRIBUTII:

  • GOSPODARIREA SI CURATENIA COMUNEI GREACA
  • ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA GESTIUNII P ASUNII COMUNALE
  • GESTIONAREA CONSUMULUI DE CARBURANT FOLOSIT DE PARCUL AUTO PROPRIU AL U.A.T. GREACA